Özel Yetenekliler için Özel yetenek

Bütünleştirici Eğitimde Öğretmen Kapasitesinin Arttırılması

A Gifted for Gifted

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Operasyonu (IQSES) uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’dir. A Gifted for Gifted projesi, program kapsamında İzmit Bilim ve Sanat Merkezi ve Kocaeli Üniversitesi ortaklığı tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 133.380,80 Avro olup, bu tutarın 25.200,00 Avro’luk kısmı İzmit Bilim ve Sanat Merkezi’nin eş finansman katkısıdır.

KOÜ’den “A Gifted For Gifted” projesi

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Müdür Yardımcısı Hayriye Sultan Tunç ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kezer, Elif Sorgun ve Melissa Öztürk’ün sunduğu Güne Bakış programına konuk olarak özel yetenekli çocuklar için hazırlanan ‘A Gifted For Gifted’ projesi hakkında dinleyicilere bilgiler verdi.

Özel Yetenekli Öğrenciler İhtiyaç duydukları üst düzey eğitimi BİLSEM’de alıyorlar

İzmit Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Hayriye Sultan Tunç, A Gifted for Gifted projesi kapsamında verilecek eğitimlere ve BİLSEM’lerin özel eğitimdeki yerine değinerek: ‘’BİLSEM olarak özel yetenekli öğrencilere doğrudan eğitim veriyoruz. Bu kapsamda üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde rol oynayan kurumlardan bir tanesiyiz. Özel yetenekli öğrencilerimiz normal okullarının dışında kurumumuza haftada 1-2 gün gelerek ihtiyaç duydukları üst düzey eğitimi alıyorlar’’ şeklinde konuştu. Projemiz kapsamında BİLSEM öğretmenleri ile örgün eğitimde özel yetenekli öğrencilerin devam ettikleri okullarda eğitim veren öğretmenlere özel yetenekli öğrencilerin eğitimi hakkında eğitimler verilecektir.

Niteliklerinin artmasını hedef aldık

Projenin ihtiyaçlarla doğru orantılı olarak gerçekleşeceğini, projenin başlangıç hedefinin üstün yetenekli çocuklara eğitim veren insan kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Tunç: ‘’Bu proje ile ailelerin üstün yetenekli öğrencilere yönelik farkındalık kazanmasını ve normal devlet okullarında üstün yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenlerin niteliklerinin artmasını hedef aldık’’ dedi. Bölgesel kalkınma ve işbirliği ağının geliştirilmesi adına Kocaeli Üniversitesi ile ortak proje gerçekleştirme Özel Yetenekli Öğrenciler konusunda akademik çalışmalara ihtiyaç var Bölgesel kalkınma ve işbirliği ağının geliştirilmesi adına Kocaeli Üniversitesi ile ortak projenin hayata geçirilmesi memnun olduklarını dile getiren Tunç, özellikle akademik alanda üstün yetenekli öğrencilerle ilgili bilimsel çalışma alanınında açık olduğunu ve bu çalışmaları akademisyenler ile akademisyenlerin rehberliğinde öğrencilerin yönetebileceğini belirtti. Tunç: “Akademisyenlerin üstün yetenekli öğrencilerle ilgili çalışma yapması hem ulusal hem de bölgesel çapta üstün yetenekli öğrencilere büyük katkı sağlayacak ve akademik becerilerini geliştirmeye yönelik olacaktır. Planlama ve izleme takibi konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı tarafından teorik olarak izleneceğiz. Çalışmanın tematik olarak izlemesi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

aktiviteler

Son Aktivite ve Haberler

Copyright by cantek41 All rights reserved 2022.